Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Samtale med præsten

Der kan være mange forskellige grunde til at ville tale med en præst. Ønsker du en samtale, skal du blot kontakte præsten for en aftale.

Fødsel

Alle fødsler i Danmark registreres af sognepræsten (undtagen i Sønderjylland).
Er I gift, sker fødselsregistreringen automatisk, idet fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Her skal I som forældre ikke foretage jer yderligere.
Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt til moderens eBoks. Overskrider man denne tidsfrist, vil faderskabssagen blive overdraget til Familieretshuset til behandling.
Med de nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk, skal I selv udfylde en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med jeres NEMID: Klik her

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt i en af vores kirker, sker henvendelsen til præsten. Ved indskrivning til dåb oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal selv være døbt og være over 14 år. Ved dåb inden 6 måneder sker navngivning i forbindelse med dåben. Forud for dåben er der en samtale med præsten. 

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af sognepræsten på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre ansøger om navngivningen digitalt på borger.dk: Klik her

Hvad skal barnet hedde?

Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet. Listen findes på Ankestyrelses hjemmeside: liste over alle godkendte fornavne i Danmark .