Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Navneændringer

Alle ansøgninger om navneændringer skal ske digitalt på borger.dk med brug af NEMID. Kun navneændringer i forbindelse med vielse er gratis i tre måneder efter vielsen. For alle andre navneændringer koster sagsbehandlingen et gebyr

Navneændring på bryllupsdagen: Klik her.

Alle andre navneændringer: Klik her.

Vielse

Ønsker I at blive viet, skal I henvende jer til præsten. For at blive kirkelig viet, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune; prøvelsesattesten gælder i fire måneder. Der skal oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være myndige og til stede under vielsen.
Det er desværre kun muligt at blive gift i vores kirker, hvis man bor eller har tilknytning til sognene (hvis man f.eks. er døbt, tidligere har boet her etc.)

Klik her for linket til borger.dk for udfyldelse af ægteskabserklæring.

Her kan I også finde guiden til udfyldelse af erklæringen. Jeres erklæring bliver sendt elektronisk til kommunen, der laver prøvelsen. Dvs. de undersøger, om I allerede er gift, er over 18, under værgemål eller andet, der kan gøre et giftemål ugyldigt. Når de har gjort dette, sender de en prøvelsesattest til jeres postadresse.

I skal så aflevere den originale prøvelsesattest til vielsesmyndigheden, som her er præsten.

Forud for vielsen er der en samtale med præsten. Til samtalen skal I medbringe attesten og navne + adresser på to bryllupsvidner.

Velsignelse

Når et ægteskab er indgået for den borgerlige myndighed, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvend jer til præsten.