Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dødsfald

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødsfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest. Ønsker I en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal I henvende jer til præsten og aftale tid, sted og tidspunkt for samtale.

Indmeldelse

Er du døbt ved en kristen dåb, enten her i landet eller i udlandet, kan du optages som medlem i Folkekirken. Er du ikke døbt, sker optagelsen ved dåb. I begge tilfælde kontaktes præsten.

Udmeldelse af folkekirken

Man kan til hver en tid melde sig ud af folkekirken. Man melder sig ud ved at sende/aflevere et underskrevet brev med ønsket til præsten. En udmeldelse indebærer, at man ikke længere har krav på at få foretaget kirkelige handlinger som fx vielser i kirken eller medvirken af en præst ved en begravelse/bisættelse fra et kapel. Vi anbefaler derfor at man underretter sine pårørende om udmeldelsen.

Pasning af gravsted

Henvendelser vedr. kirkegårdene og afftaler om pasning af gravsted aftales med graverne.

Hjemmealtergang

Ønsker du/I at gå til alters hjemme, skal I blot kontakte præsten, som meget gerne kommer.

Valgret/valgbarhed

Hvis man som medlem af Folkekirken flytter fra et sogn til et andet inden for pastoratet, og man fortsat ønsker at udøve sin valgret og være valgbar i det sogn, hvor man hidtil har boet, skal man meddele det skriftligt til præsten senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til kommunen. Hvis meddelelsen ikke gives inden den nævnte frist, udøver man sin valgret i sit bopælssogn. 
Bekendtgørelsen har nr. 357 af 18 april 2016 om valgret og valgbarhed